"Tang A-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (機器人 新增: lad:Asya Oryentala
~
'''Tang-a''', Tang [[A-chiu]], A-chiu [[tāi-lio̍k]] ê tang-pêng tē-tāi. [[Europa]]-lâng chheng-ho·ho͘ sī [[Oán-tang]]. Bīn-chek iok-lio̍k 6,640,000 km², (A-chiu tāi-lio̍k ê 15%).
 
Ē-kha ê [[kok-ka]] tī Tang-a:
* [[Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] ([[Se-chōng]], [[Chheng-hái]], and [[Sin-kiong]] sio̍k [[Tiong-a]])
 
Ē-kha ê chèng-tī tan-ūi kan-taⁿ chió-sò·sò͘ kok-ka sêng-jīm sī 1-ê kok-ka:
* [[Tiong-hôa Bîn-kok]] (thóng-tī [[Tâi-oân]], [[Phêⁿ-ô·ô͘]], [[Kim-mn̂g]], [[Má-chó·chó͘-tó|Má-chó·chó͘]])
 
Ē-kha ê kok-ka ū-sî-chūn hông tòng-chò Tang-a ê pō·pō͘-hūn:
 
* [[Bông-kó·kó͘]]-kok (tiāⁿ-tiāⁿ hông tòng-chò sī tī [[Tiong-a]])
* [[Oa̍t-lâm]] (it-poaⁿ tòng-chò sī tī [[Tang-lâm-a]])
 
[[Lō·Lō͘-se-a]] ū 1 tōa pō·pō͘-hūn tī Tang-a.
 
== Siong-koan ê bûn-chiuⁿ ==
15,023

次編輯