"Hiong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ pâi-miâ = 4
|goân-siú chit-bū-miâ = Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu hêng-chèng tiúⁿ-koaⁿ
|hiān-jīm goân-siú = [[NiûLîm TínTēⁿ Goa̍t-engngô͘]]
|hoè-pè tan-ūi = [[Káng-pè]]
|hoè-pè tāi-hō = HKD
匿名使用者