"Hôa-jîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hôa-jîn''' ū khó-lêng sī kóng: * Ū Tiong-kok kok-che̍k ê lâng. ** Tī Tiong-kok kok-gōa ê Tiong-kok kok-che̍k chhî-iú-chiá: [[Hôa-kiâu]… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
 
* Ū [[Tiong-kok]] kok-che̍k ê lâng.
** Tī Tiong-kok kok-gōa ê [[Tiong-kok]] kok-che̍k chhî-iú-chiá (kiam in bô-it-tēng ū Tiong-kok-che̍k ê sī-sè): [[Hôa-kiâu]].
* Bô chheng-chó tēng-gī ê Tiong-kok-hē kûn-thé, ná [[Tiong-kok-lâng]], [[Hàn-jîn]], [[Tn̂g-lâng]] téng ēng-gí. Chó͘-sian lâi-goân sī kīn-tāi Tiong-kok koán-lāi ê só͘-chāi. Tiong-kok ê hui-Hàn-jîn kûn-thé chiàu tiûⁿ-ha̍p bô it-tēng sǹg chāi-lāi.