"Iû-éng-tî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
right|225px|thumb|Su-jîn khiā-ke lāi ê iû-éng-tî '''Iû-éng-tî''' (游泳池) sī chìn-hêng siû-chúi téng-téng chúi-siō... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
[[File:Backyardpool.jpg|right|225px|thumb|Su-jîn khiā-ke lāi ê iû-éng-tî]]
'''Iû-éng-tî''' (游泳池) sī chìn-hêng [[siû-chúi]] téng-téng chúi-siōng oa̍h-tāng ê só͘-chāi. Toā pō͘-hūn ê iû-éng-tî lóng khí tī tē-bīn téng, kin-kì [[chúi]] ê [[un-tō͘]] koh ē-tàng hun-chò it-poaⁿ iû-éng-tî kap un-chúi iû-éng-tî. <ref>[http://poolcleaner.us Pool Cleaner]</ref>
[[Category:Iû-éng-tî| ]]