"Pang-chān:Bo̍k-lio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Chhú-siau 183.179.5.21 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1773098)
[[Wikipedia]] sī 1 ê "[[pek-kho-choân-su|in-sai-kong-bih-tī-hia]]" (''encyclopedia''), mā sī 1 ê [[wiki]] siā-lí. Lí ē-tàng sûi [[#Li.C3.A2u--lo.CC.8Dh-kh.C3.AC.21|liâu-lo̍h-khì]] siu-kái chia ê bûn-chiong! Goán kiàn-gī lí iōng kúi-bió-cheng lâi [[Special:Userlogin|khui 1 ê kháu-chō]], se̍h-chām ē khah lī-piān, mā piáu-sī lí chi-chhî [[Hō-ló-oē]] ê pek-kho-choân-su!
 
Y21413
 
{{Hlp_bl}}
匿名使用者