"Chū-kòng-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chū-kòng-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Categor... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Chū-kòng-chhī''' (自貢市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Chū-liû-chéⁿ-khu]] (自流井區)
*[[Kòng-chéⁿ-khu]] (貢井區)
*[[Tāi-an-khu]] (大安區)
*[[Iân-than-khu]] (沿灘區)
*[[Êng-koān]] (榮縣)
*[[Hù-sūn-koān]] (富順縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者