"Phan-chi-hoa-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Phan-chi-hoa-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Categ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Phan-chi-hoa-chhī''' (攀枝花市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Tang-khu (Phan-chi-hoa)|Tang-khu]] (東區)
*[[Sai-khu (Phan-chi-hoa)|Sai-khu]] (西區)
*[[Jîn-hô-khu]] (仁和區)
*[[Bí-e̍k-koān]] (米易縣)
*[[Iâm-pian-koān]] (鹽邊縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者