"Lô͘-chiu-chhī (Sù-chhoan)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(:''Khu-pia̍t: Tâi-oân goân-lâi kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Lô͘-chiu-khu'' '''Lô͘-chiu-chhī''' sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
:''Khu-pia̍t: Tâi-oân goân-lâi kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ [[Lô͘-chiu-khu]]''
'''Lô͘-chiu-chhī''' sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Kang-iông-khu]] (江陽區)
*[[La̍p-khe-khu]] (納溪區)
*[[Liông-má-thâm-khu]] (龍馬潭區)
*[[Lô͘-koān]] (瀘縣)
*[[Ha̍p-kang-koān]] (合江縣)
*[[Sū-éng-koān]] (敘永縣)
*[[Kó͘-līn-koān]] (古藺縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者