"Lô͘-chiu-chhī (Sù-chhoan)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Khu-pia̍t: Tâi-oân goân-lâi kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ [[Lô͘-chiu-khu]]''
'''Lô͘-chiu-chhī''' (瀘州市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Kang-iông-khu]] (江陽區)
匿名使用者