"Tek-iông-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tek-iông-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tek-iông-chhī''' (德陽市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Cheng-iông-khu]] (旌陽區)
*[[Kóng-hàn-chhī]] (廣漢市)
*[[Si̍p-hong-chhī]] (什邡市)
*[[Biân-tek-chhī]] (綿竹市)
*[[Tiong-kang-koān]] (中江縣)
*[[Lô-kang-koān]] (羅江縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者