"Biân-iông-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Biân-iông-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Catego... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Biân-iông-chhī''' (綿陽市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Hô͘-siâⁿ-khu]] (涪城區)
*[[Iû-sian-khu]] (游仙區)
*[[An-chiu-khu]] (安州區)
*[[Kang-iû-chhī]] (江油市)
*[[Sam-tâi-koān]] (三台縣)
*[[Iâm-têng-koān]] (鹽亭縣)
*[[Chú-tông-koān]] (梓潼縣)
*[[Pêng-bú-koān]] (平武縣)
*[[Pak-chhoan Kiong-cho̍k Chū-tī-koān]] (北川羌族自治縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者