"Kóng-goân-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kóng-goân-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Catego... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Kóng-goân-chhī''' (廣元市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Lī-chiu-khu]] (利州區)
*[[Chiau-hoà-khu]] (昭化區)
*[[Tiâu-thian-khu]] (朝天區)
*[[Ōng-chhong-koān]] (旺蒼縣)
*[[Chheng-chhoan-koān]] (青川縣)
*[[Kiàm-koh-koān]] (劍閣縣)
*[[Chhong-khe-koān]] (蒼溪縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者