"Lāi-kang-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lāi-kang-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Lāi-kang-chhī''' (內江市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Chhī-tiong-khu]] (市中區)
*[[Tong-heng-khu]] (東興區)
*[[Liông-chhiong-chhī]] (隆昌市)
*[[Ui-oán-koān]] (威遠縣)
*[[Chu-tiong-koān]] (資中縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者