"Bî-san-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bî-san-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category:S... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Bî-san-chhī''' (眉山市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Tong-pho-khu]] (東坡區)
*[[Phêng-san-khu]] (彭山區)
*[[Jîn-siū-koān]] (仁壽縣)
*[[Hông-ngá-koān]] (洪雅縣)
*[[Tan-lêng-koān]] (丹棱縣)
*[[Chheng-sîn-koān]] (青神縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者