"Gî-pin-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Gî-pin-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category:S... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Gî-pin-chhī''' (宜賓市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Chhùi-pîn-khu]] (翠屏區)
*[[Lâm-khe-khu]] (南溪區)
*[[Gî-pin-koān]] (宜賓縣)
*[[Kang-an-koān]] (江安縣)
*[[Tiông-lêng-koān]] (長寧縣)
*[[Ko-koān]] (高縣)
*[[Kióng-koān]] (珙縣)
*[[Kun-liân-koān]] (筠連縣)
*[[Heng-bûn-koān]] (興文縣)
*[[Pîn-san-koān]] (屏山縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者