"Kóng-an-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kóng-an-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category:... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Kóng-an-chhī''' (廣安市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Kóng-an-khu]] (廣安區)
*[[Chiân-hong-khu]] (前鋒區)
*[[Hoâ-êng-chhī]] (華鎣市)
*[[Ga̍k-tî-koān]] (岳池縣)
*[[Bú-sèng-koān]] (武勝縣)
*[[Lîn-súi-koān]] (鄰水縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者