"Chu-iông-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chu-iông-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Chu-iông-chhī''' (資陽市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Gān-kang-khu]] (雁江區)
*[[An-ga̍k-koān]] (安岳縣)
*[[Lo̍k-chì-koān]] (樂至縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者