"Tiān-náu iû-hì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiān-náu iû-hì''' ([[Eng-gí]]: ''computer game''), he̍k-chiá '''tiān-chú iû-hì''' (''electronic game''), '''iáⁿ-siōng iû-hì''' (''video game''), tiāⁿ hông kiò '''tiān-tōng''', he̍k-chiá chiàu Eng-gí kóng ''game'' (ho͘-im: '''gém'''/'''gé-muh'''), it-poaⁿ sī kóng keng-kòe [[sī-kak]] sèng ê mûi-thé lâi sán-seng iû-hì khoân-kéng ê [[tiān-chú iû-hì]], ū pau-koat tàu tī [[tiān-sī]] ê choan-ēng iû-hì-ki, tī [[kò-jîn tiān-náu]] chi̍p-hêng ê [[PC gém]], sió-hêng ê chhiú-téng iû-hì-ki, he̍k-chiá te̍k-pia̍t ūi iû-hì siat-kè ê siong-ēng tiān-náu ''[[arcade]]'' téng hêng-khoán.
 
== Iōng-gí ==
Tû-liâu sī-kak hêng-sek, lēng-gōa mā ū oân-choân í [[siaⁿ-im]] piáu-hiān ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.
Eng-gí it-poaⁿ kā kok khoán tiān-náu iû-hì kiò ''video game'', sī keng-kòe sī-kak mûi-thé ūn-chok--ê, siong-tùi chit khoán ia̍h ū lēng-gōa ê ''audio game'', chí oân-choân í [[siaⁿ-im]] piáu-hiān ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.
 
{{stub}}