"Lâm-kiaⁿ-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
In-ūi tī kó͘-chá, Lâm-kiaⁿ bat chòe kòe Tiong-kok ê hú-siâⁿ, só͘-í i mā kiò-chòe '''Lio̍k-tiâu Kó͘-to͘''' (六朝古都). Tī [[Kok-bîn-tóng]] thóng-tī Tiong-kok ê sî-tāi ([[1912 nî|1912]]-[[1949 nî]]), i bat sī [[Tiong-hôa Bîn-kok]] ê siú-to͘.
==Hêng-chèng-khu==
*[[Hiân-bú-khu]] (玄武區)
*[[Chîn-hoâi-khu]] (秦淮區)
*[[Kiàn-gia̍p-khu]] (建鄴區)
*[[Kó͘-lâu-khu (Lâm-kiaⁿ)|Kó͘-lâu-khu]] (鼓樓區)
*[[Phó͘-kháu-khu]] (浦口區)
*[[Chhe-hâ-khu]] (棲霞區)
*[[Ú-hoa-tâi-khu]] (雨花台區)
*[[Kang-lêng-khu]] (江寧區)
*[[Lio̍k-ha̍p-khu]] (六合區)
*[[Le̍k-súi-khu]] (溧水區)
*[[Ko-sûn-khu]] (高淳區)
 
{{Kangsoo Hengchengkhu}}
{{Tiong-kok siann-chhi}}
匿名使用者