"So͘-chiu-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:ChinaJiangsuSuzhou.png|thumb|{{PAGENAME}}]]
'''So͘-chiu-chhī''' ([[Hàn-jī]]: 蘇州市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Kang-so͘-séng]] ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Ko͘-so͘-khu]] (姑蘇區)
*[[Hó͘-khiu-khu]] (虎丘區)
*[[Gô͘-tiong-khu]] (吳中區)
*[[Siong-siâⁿ-khu]] (相城區)
*[[Gô͘-kang-khu]] (吳江區)
*[[Siông-sio̍k-chhī]] (常熟市)
*[[Tiuⁿ-ka-káng-chhī]] (張家港市)
*[[Khun-san-chhī]] (昆山市)
*[[Thài-chhng-chhī]] (太倉市)
 
{{phí}}
匿名使用者