"Lio̍k-an-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lio̍k-an-chhī''' (六安市) sī Tiong-kok An-hui-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Anhui Hengchengkhu}} Category:An-hui ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Lio̍k-an-chhī''' (六安市) sī [[Tiong-kok]] [[An-hui-séng]] ê chi̍t-ê tē-kip-chhī.
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Kim-an-khu]] (金安區)
*[[Jū-an-khu]] (裕安區)
*[[Ia̍p-chi̍p-khu]] (葉集區)
*[[Hok-khiu-koān]] (霍邱縣)
*[[Su-siâⁿ-koān]] (舒城縣)
*[[Kim-chē-koān]] (金寨縣)
*[[Hok-san-koān]] (霍山縣)
 
{{Anhui Hengchengkhu}}
[[Category:An-hui]]
匿名使用者