"Sin-hiong-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sin-hiong-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-lâm ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Sin-hiong-chhī''' (新鄉市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Oē-pin-khu]] (衛濱區)
*[[Âng-kî-khu]] (紅旗區)
*[[Hōng-choân-khu]] (鳳泉區)
*[[Bo̍k-iá-khu]] (牧野區)
*[[Oē-hui-chhī]] (衛輝市)
*[[Hui-koān-chhī]] (輝縣市)
*[[Sin-hiong-koān]] (新鄉縣)
*[[He̍k-ka-koān]] (獲嘉縣)
*[[Goân-iông-koān]] (原陽縣)
*[[Iân-tin-koān]] (延津縣)
*[[Hong-khiu-koān]] (封丘縣)
*[[Tiông-hoân-koān]] (長垣縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者