"Lúi-hô-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lúi-hô-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-lâm ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Lúi-hô-chhī''' (漯河市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Ián-siâⁿ-khu]] (郾城區)
*[[Goân-hoē-khu]] (源匯區)
*[[Tiàu-lêng-khu]] (召陵區)
*[[Bú-iông-koān]] (舞陽縣)
*[[Lîm-éng-koān]] (臨潁縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者