"Sam-bûn-kiap-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sam-bûn-kiap-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-l... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Sam-bûn-kiap-chhī''' (三門峽市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Ô͘-pin-khu]] (湖濱區)
*[[Siám-chiu-khu]] (陝州區)
*[[Gī-má-chhī]] (義馬市)
*[[Lêng-pó-chhī]] (靈寶市)
*[[Bín-tî-koān]] (澠池縣)
*[[Lô͘-sī-koān]] (盧氏縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者