"Chiu-kháu-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chiu-kháu-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-lâm ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Chiu-kháu-chhī''' (周口市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Chhoan-hoē-khu]] (川匯區)
*[[Hāng-siâⁿ-chhī]] (項城市)
*[[Hû-kau-koān]] (扶溝縣)
*[[Se-hoâ-koān]] (西華縣)
*[[Siong-súi-koān]] (商水縣)
*[[Sím-khiu-koān]] (沈丘縣)
*[[Tan-siâⁿ-koān]] (鄲城縣)
*[[Hoâi-iông-koān]] (淮陽縣)
*[[Thài-khong-koān]] (太康縣)
*[[Lo̍k-ip-koān]] (鹿邑縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者