"Felipe 2-sè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Se-pan-gâ kok-ông为Se-pan-gâ ê kun-chú
~ (机器人:变更分类Se-pan-gâ kok-ông为Se-pan-gâ ê kun-chú)
 
{{bio-stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Se-pan-gâ kokê kun-ôngchú]]