"Kok-lāi chóng seng-sán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva 已移動頁面 Kéng-lāi chóng seng-sánKok-lāi chóng seng-sán 並覆蓋原有重新導向)
 
'''KéngKok-lāi chóng seng-sán''' (kok-lāi *; [[Eng-gí]]: ''gross domestic product'', '''GDP'''), he̍k-chiá kóng '''kéngkok-lāi seng-sán chóng-gia̍h''' (kok-lāi * chóng-ta̍t), sī chi̍t-ê [[kok-ka]] he̍k-chiá tē-khu tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, só͘-ū [[châi-hoè]] kap [[ho̍k-bū]] ê choè-āu seng-sán chóng kè-ta̍t.
 
Nā ēng [[jîn-kháu]] sò͘-bo̍k lâi [[tû-hoat|tû]] kok-lāi chóng seng-sán, tio̍h sī pêng-kin múi lâng tī kok-lāi ê seng-sán, Eng-gí it-poaⁿ sia chò ''GDP [[per capita]]''.