"Hoat-kok ê tōa-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''[[Hoat-kok]]''' ê tē-hng hêng-chèng-khu hun chò 22 ê toā-khu ([[Hoat-gí]]: ''régions''). Toā-khu ē-kha ê hêng-chènbchèng tan-ūi sī [[département]].
 
:{|
:Corsica sī ''collectivité territoriale'' kap kî-thaⁿ toā-khu ê chèng-tī tē-ūi bô-kāng.
 
* 4-ê hái-gōa département (DOM), tē-ūi kah toā-khu sio-siâng:
:{|
| valign="top" |
15,023

次編輯