"Romulus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Romulus''' sī Lô-má ê thoân-soat-sèng ê khai-kí-chó͘ kiam thâu chi̍t ūi ông-kun. {{stub}} Category:Kó͘-tāi jîn-bu̍t ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Romulus''' sī [[Lô-má]] ê thoân-soat-sèng ê khai-kí-chó͘ kiam thâu chi̍t ūi ông-kun.
 
To [[Lô-má sîn-ōe]] lāi-bīn, i kap siang-seⁿ hiaⁿ-tī [[Romulus kap Remus|Remus]] cheng-lūn khí siâⁿ ê só͘-chāi, té-bé Romulus he̍k-chiá i-ê chi-chhî-chiá thâi sí Remus, kiàn-li̍p Lô-má siâⁿ.
 
{{stub}}