"Kiat-lîm-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Khu-pia̍t: [[Kiat-lîm-chhī]] sī Kiat-lîm-séng ē-kha ê 1 ê chhī.''
{{Infobox Province of China
 
|ChineseName = 吉林省
[[File:China Jilin.svg|250px|right|thumb|Kiat-lîm-séng ê ūi-tì.]]
|Name = Kiat-lîm-séng
|coordinates = {{coord|43.7|N|126.2|E|type:adm1st|format=dms|display=inline,title}}<!--
40° 52' to 46° 18' N
121° 38' to 131° 19' E-->
|Abbreviation = 吉
|AbbrevPehoeji = Kiat
|ISOAbbrev = 22
|Map = China Jilin.svg
|MapSize = 275px
|OriginOfName =
|AdministrationType = [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu|Séng]]
|Capital = [[Tiông-chhun-chhī]]
|LargestCity = [[Tiông-chhun-chhī]]
|Secretary = [[Bayanqolu]]
|Governor = [[Liu Guozhong]]
| area_footnotes = <ref name=mofcom>{{cite web|title=Doing Business in China - Survey |url=http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_business/lanmub/ |publisher=Ministry Of Commerce - People's Republic Of China |accessdate=5 August 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://archive.is/20130805091244/http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_business/lanmub/ |archivedate=5 August 2013 |df= }}</ref>
|Area_km2 = 191126
|AreaRank = 14
|PopYear = 2010
|Pop = 27462297
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2) |url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=27 July 2013 |df= }}</ref>
|PopRank = 21
|PopDensityRank = 23
|GDPYear = 2016
|GDP =1.49 trillion<br />USD 224 billion
|GDPRank = 22
|GDPperCapita = 54,066<br />USD 8,142
|GDPperCapitaRank = 11
|HDIYear = 2010
|HDI = 0.715<ref name="2013 report">{{Cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-01-05}}</ref>
|HDIRank = 10
|HDICat = <span style="color:#009900;">ko</span>
|Nationalities = {{plainlist|
*[[Hàn-cho̍k]]: 91%
*[[Tiâu-sián-cho̍k]]: 4%
*[[Boán-chiu-cho̍k]]: 4%
*[[Bông-kó͘-cho̍k]]: 0.6%
*[[Hoê-cho̍k]]: 0.5%}}
|Dialects =
|Prefectures = 9
|Counties = 60
|Townships = 1006
|Website = {{url|www.jl.gov.cn}}
}}
'''Kiat-lîm-séng''' (吉林省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Tang-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Tiông-chhun-chhī]].
 
 
==Bûn-hòa==
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hêng-chèng-khu}}
匿名使用者