"Liâu-lêng-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Province of China
[[File:China Liaoning.svg|200px|right|thumb|Liâu-lêng ê ūi-tì.]]
|ChineseName = 辽宁省
 
|Name = Liâu-lêng-séng
'''Liâu-lêng-séng''' (遼寧省, 辽宁省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Tang-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Sím-iông-chhī]].
|coordinates = {{coord|41.1|N|122.3|E|type:adm1st|format=dms|display=inline,title}}<!--
38° 43' to 43° 29' N
118° 50' to 125° 47' E-->
|Abbreviation = 辽
|AbbrevPehoeji = Liâu
|ISOAbbrev = 21
|Map = China Liaoning.svg
|MapSize = 275px
|OriginOfName =
|AdministrationType = [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu|Séng]]
|Capital = [[Sím-iông-chhī]]
|LargestCity = [[Sím-iông-chhī]]
|Secretary = [[Li Xi (born 1956)|Li Xi]]
|Governor = [[Chen Qiufa]]
| area_footnotes = <ref name=mofcom>{{cite web|title=Doing Business in China - Survey |url=http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_business/lanmub/ |publisher=Ministry Of Commerce – People's Republic Of China |accessdate=5 August 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://archive.is/20130805091244/http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_business/lanmub/ |archivedate=5 August 2013 |df= }}</ref>
|Area_km2 = 145900
|AreaRank = 21
|PopYear = 2012
|Pop = 43900000
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2) |url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=July 27, 2013 }}</ref>
|PopRank = 14
|PopDensityRank = 15
|GDPYear = 2016
|GDP = 2.9 trillion<br/>331 USD billion
|GDPRank = 9
|GDPperCapita = 65,534<br/>USD 10,493
|GDPperCapitaRank = 7
|HDIYear = 2010
|HDI = 0.740<ref name="2013 report">{{Cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-01-05}}</ref>
|HDIRank = 6
|HDICat = <span style="color:#009900;">ko</span>
|Nationalities = [[Hàn-cho̍k]] – 84% <br /> [[Boán-chiu-cho̍k]] – 13% <br /> [[Bông-kó͘-cho̍k]] – 2% <br /> [[Hoê-cho̍k]] - 0.6% <br /> [[Tiâu-sián-cho̍k]] – 0.6% <br /> [[Sek-peh-cho̍k]] – 0.3%
|Dialects =
|Prefectures = 14
|Counties = 100
|Townships = 1511
|Website = {{url|http://www.ln.gov.cn}}
}}
'''Liâu-lêng-séng''' (遼寧省, 辽宁省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Tang-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Sím-iông-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
 
==Bûn-hòa==
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hêng-chèng-khu}}
匿名使用者