"Siám-sai-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Province of China
[[File:China Shaanxi.svg|200px|right|thumb|Siám-sai ê ūi-tì.]]
|ChineseName = 陕西省
 
|Name = Siám-sai-séng
|coordinates = {{coord|35.6|N|108.4|E|type:adm1st|format=dms|display=inline,title}}<!--
31° 43' to 39° 35' N
105° 29' to 111° 14' E-->
|Abbreviation = 陕, 秦
|AbbrevPinyin = Siám, Chîn
|ISOAbbrev = 61
|Map = China Shaanxi.svg
|MapSize = 275px
|AdministrationType = [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu|Séng]]
|Capital = [[Se-an-chhī]]
|LargestCity = [[Se-an-chhī]]
|Secretary = [[Lou Qinjian]]
|Governor = [[Hu Heping]]
| area_footnotes = <ref name=mofcom>{{cite web|title=Doing Business in China – Survey|url=http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_business/lanmub/|publisher=Ministry Of Commerce – People's Republic Of China|accessdate=5 August 2013}}</ref>
|Area_km2 = 205800
|AreaRank = 11
|PopYear = 2010
|Pop = 37327378
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2) |url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=27 July 2013 |df= }}</ref>
|PopRank = 16
|PopDensityRank = 21
|GDPYear = 2016
|GDP = 1.92 trillion<br />USD 289 billion
|GDPRank = 17
|GDPperCapita =50,530 <br />USD 7,609
|GDPperCapitaRank = 15
|HDIYear = 2010
|HDI = 0.695<ref name="2013 report">{{cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-01-05}}</ref>
|HDIRank = 14
|HDICat = <span style="color:#fc0;">tiong</span>
|Nationalities = [[Hàn-cho̍k]] – 99.5%<br />[[Hoê-cho̍k]] – 0.4%
|Dialects =
|Prefectures = 10
|Counties = 107
|Townships = 1745
|Website = {{url|http://www.shaanxi.gov.cn}}
}}
'''Siám-sai-séng''' (陝西省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Se-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Se-an-chhī]].
 
 
==Bûn-hòa==
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hêng-chèng-khu}}
匿名使用者