"Sai-soa Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Sai-soa Kûn-tó''' (西沙群島), ia̍h-sī kiò chò '''Paracel Kûn-tó''', sī [[Lâm Tiong-kok Hái]] ê chi̍t ê [[kûn-tó]].
 
[[Tiong-kok]], [[Tâi-oân]] kap [[Oa̍t-lâm]] lóng kóng kā-kī tùi LâmSai-soa ū chú-khoân. Tiong-kok tī hia siat [[Sam-soa-chhī]], sio̍k [[Hái-lâm-séng]] koán-lí; Oa̍t-lâm chiong i kiò chò '''Hoàng Sa Kûn-tó''', tī hia siat [[Hoàng Sa|Hoàng Sa Koān]], sio̍k [[Đà Nẵng|Đà Nẵng Chhī]] koán-lí. Tī Tâi-oân, sio̍k [[Ko-hiông-chhī]] [[Kî-tin-khu]] koán-lí.
 
[[Category:Kûn-tó]]
匿名使用者