"Tiong-soa Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Tiong-soa Kûn-tó '''Tiong-soa Kûn-tó''' (中沙群島) sī Lâm Tiong-kok Hái ê chi̍t ê kûn-tó. Tiong… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Tiong-soa Kûn-tó '''Tiong-soa Kûn-tó''' (中沙群島) sī Lâm Tiong-kok Hái ê chi̍t ê kûn-tó. Tiong… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者