"Tiong-soa Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Tiong-soa Kûn-tó''' (中沙群島) sī [[Lâm Tiong-kok Hái]] ê chi̍t ê [[kûn-tó]].
 
[[Tiong-kok]], kap [[Tâi-oân]] lóng kóng kā-kī tùi Tiong-soa ū chú-khoân. [[Hui-li̍p-pin]] kóng kā-kī tùi [[N̂g-gâm-tó]] (Scarborough Chiau ia̍h Panatag Chiau) ū chú-khoân. Kin-á-ji̍t iû Tiong-kok si̍t-chè khòng-chè, Tiong-kok tī hia siat [[Sam-soa-chhī]], sio̍k [[Hái-lâm-séng]] koán-lí. Tī Tâi-oân, sio̍k [[Ko-hiông-chhī]] [[Kî-tin-khu]] koán-lí. Tī Hui-li̍p-pin, N̂g-gâm-tó sio̍k [[Zambales|Zambales Séng]] [[Masinloc|Masinloc Chhī]] koán-lí.
 
[[Category:Kûn-tó]]
匿名使用者