"1777 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q1375813 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Chiàu Q301487 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Chiàu Q1375813 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
* [[1 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Assunpink Creek Chiàn-tò͘]], Bí-kok tī kek-bēng chiàn-cheng tiong ê sèng-lī.
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: Bí-kok ùi [[Princeton Chiàn-tò͘]] phah iâⁿ Eng-kok.
* [[6 goe̍h]]: [[1777 nî New York chiu-tiúⁿ soán-kí|New York chiu-tiúⁿ soán-kí]].
* [[8 goe̍h 6 ji̍t]]: Bí-kok kap Eng-kok phah [[Oriskany Chiàn-tò͘]].
* [[9 goe̍h 11 ji̍t]]: Bí-kok kap Eng-kok khí [[Brandywine Chiàn-tò͘]].
* [[10 goe̍h 4 ji̍t]]: Bí-kok chham Eng-kok phah [[Germantown Chiàn-tò͘]].
* [[11 goe̍h 25 ji̍t]]: Eng-kok kap Bí-kok phah [[Gloucester Chiàn-tò͘]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
== Chhut-sì ==