"1880 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
== Chhut-sì ==
* [[3 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Yonai Mitumasa]], Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. [[1948 nî]] kòe-sin.
* [[3 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Hamengkubuwana 8-sè]], Nî-tek-lân Ông-kok chèng-tī-chiá. Yogyakarta ê sultan. [[1939 nî]] kòe-sin.
* [[3 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Koiso Kuniaki]], Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. [[1950 nî]] kòe-sin.
* [[5 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Oswald Spengler]], Tek-kok tiat-ha̍k-ka.