"1177 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q1391966 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Chiàu Q1391966 ê P585 kì-lio̍k)
 
 
== Sū-kiāⁿ ==
==== Bô ji̍t-kî ====
 
* [[Byzantine Tè-kok]] kap [[Seljuq Thó͘-ní-kî]] phah [[Hyelion kap Leimocheir Chiàn-tò͘]].
== Jîn-bu̍t ==
=== Chhut-sì ===
== JînKòe-bu̍tsin ==
 
=== KòeBô ji̍t-sin ===
 
==== Bô ji̍t-kî ====
* [[Tribhuvanāditya]], Kampuchea lâng. Kampuchea kok-ông.
[[Category:1170 nî-tāi]]