"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[6 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Kayano Sigeru]]
* [[6 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Ngô͘ Iāu-têng]], khì-gia̍p-ka.
* [[6 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Paul Berg]], Bí-kok seng-hòa-ha̍k-ka.
* [[8 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Aaron Klug]], Liân-ha̍p Ông-kok seng-hòa-ha̍k-ka.
* [[8 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Fidel Castro]]