"Geoffrey Wilkinson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Eng-kok hòa-ha̍k-ka为Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka
(new article page)
 
~ (机器人:变更分类Eng-kok hòa-ha̍k-ka为Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka)
[[File:Geoffrey Wilkinson (ca. 1976).jpg|right|225px|thumb|Geoffrey Wilkinson]]
'''Geoffrey Wilkinson''' ({{bd|1921 nî|7 goe̍h 14 ji̍t|1996 nî|9 goe̍h 26 ji̍t|W}}) sī chi̍t ūi [[Eng-kok]] ê [[hòa-ha̍k-ka]]. I mā-sī [[1973 nî]] [[Nobel Hòa-ha̍k Chióng]] ê ti̍t-chióng-jîn; i ti̍t-chióng ê lí-iû sī ''{{lang|en|for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds}}''.
{{stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:EngLiân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka]]
[[Lūi-pia̍t:Nobel hòa-ha̍k ti̍t-chióng-jîn]]
[[Lūi-pia̍t:Eng-kok Nobel ti̍t-chióng-jîn]]
 
 
{{stub}}