"1916 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[11 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Michael Gough]], Liân-ha̍p Ông-kok ián-oân.
* [[12 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Bān Lí]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Jîn-bîn Tāi-hōe tāi-piáu.
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Maurice Wilkins]], Niú-se-lân seng-bu̍t bu̍t-lí-ha̍k-ka. [[2004 nî]] kòe-sin.
== Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Joseph Jacobs]]