"1916 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[1 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Joseph Jacobs]]
* [[6 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Oân Sè-khái]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Tiong-hoa Bîn-kok chóng-thóng.
* [[7 goe̍h 23 ji̍t]]: [[William Ramsay]], Tāi Britain kap Ireland Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka. [[1852 nî]] chhut-sì.
* [[9 goe̍h 14 ji̍t]]: [[José Echegaray]], Se-pan-gâ sò͘-ha̍k-ka. Se-pan-gâ Hā-īⁿ gī-oân.
* [[11 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Henryk Sienkiewicz]], Pho-lân chok-ka.