"Shia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva 已移動頁面 Shia-phàiShia 並覆蓋原有重新導向)
 
'''Shia-phài''' sī [[Islam-kàu]] ê chi̍t kàu-phài, in jīn [[Muhammad]] ê kiáⁿ-sài kiam tông-hiaⁿ [[Ali]] chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá.
 
{{stub}}