"Hái-tiān-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hái-tiān-khu''' sī Tiong-kok Pak-kiaⁿ-chhī ê chit-ê chhī-hat-khu. {{Pakkiann Hengchengkhu}} Category:Pak-kiaⁿ ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Hái-tiān-khu''' (海淀區) sī [[Tiong-kok]] [[Pak-kiaⁿ-chhī]] ê chit-ê chhī-hat-khu.
 
{{Pakkiann Hengchengkhu}}
匿名使用者