"Lāi Bông-kó͘ Chū-tī-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|AbbrevPehoeji = Bông
|translit_lang1_type2= Bông-kó͘-gí
|translit_lang1_info2= [[File:OvormonggolAR.svg|140px{{MongolUnicode|ᠦᠪᠦᠷ<br> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ<br> ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br> ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br> ᠣᠷᠤᠨ]]}}
|ISOAbbrev =
|Map = China Inner Mongolia.svg
|Website = {{URL|http://www.nmg.gov.cn}}
}}
'''Lāi-bông-kó͘''' ([[Hàn-jī]]:內蒙古, [[Bông-kó͘-gí]]: Öbür mongɣul) chôan-miâ '''Lāi-bông-kó͘ Chū-tī-khu''' (Hàn-jī: 內蒙古自治區; Bông-kó͘-gí: [[File:InnerMongoliaAROvormonggolAR.pngsvg|100px80px]], Lô-má siá-hoat: Öbür mongɣul-un öbertegen jasaqu orun, [[kirillica]] siá-hoat: Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон), sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hôa-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[chū-tī-khu]], [[siú-hú]] sī [[Hohhot-chhī]]. Chit-ê chū-tī-khu lāi-bīn tāi-iok tòa 2384 bān lâng, kî-tiong 17% chó-iū sī [[Bông-kó͘-cho̍k]], lēng-gōa ū 79% chó-iū sī [[Hàn-cho̍k]].
 
Bông-kó͘ bîn-cho̍k-chú-gī-chiá kā hō chò '''Lâm Bông-kó͘''' (南蒙古).
匿名使用者