"Tāi-heng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tāi-heng-khu''' (大興區) sī Tiong-kok Pak-kiaⁿ-chhī ê chit-ê chhī-hat-khu. {{Pak-kiaⁿ ê hêng-chèng-khu}} Category:Pak-kiaⁿ ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tāi-heng-khu''' (大興區) sī [[Tiong-kok]] [[Pak-kiaⁿ-chhī]] ê chit-chi̍t ê chhī-hat-khu.
 
{{Pak-kiaⁿ ê hêng-chèng-khu}}
匿名使用者