"Tāi-tō͘-kháu-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tāi-tō͘-kháu-khu''' (大渡口區) sī Tiong-kok Tiông-khèng-chhī ê chit-ê chhī-hat-khu. {{Tiông-khèng ê hêng-chèng-khu}} Category:Tiôn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tāi-tō͘-kháu-khu''' (大渡口區) sī [[Tiong-kok]] [[Tiông-khèng-chhī]] ê chit-chi̍t ê chhī-hat-khu.
 
{{Tiông-khèng ê hêng-chèng-khu}}
匿名使用者