"Tiong-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tiong-koān''' (忠縣) sī Tiong-kok Tiông-khèng-chhī ê chit-ê koān. {{Tiông-khèng ê hêng-chèng-khu}} Category:Tiông-khèng ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tiong-koān''' (忠縣) sī [[Tiong-kok]] [[Tiông-khèng-chhī]] ê chit-chi̍t ê koān.
 
{{Tiông-khèng ê hêng-chèng-khu}}
匿名使用者