"Tiān-pe̍k-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tiān-pe̍k-khu''' (電白區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Bō͘-bêng-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Catego… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tiān-pe̍k-khu''' (電白區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Bō͘-bêng-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Catego… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者