"Hòa-chiu-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hoà-chiu-chhī''' (化州市) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Bō͘-bêng-chhī ē-kha koán-lí ê chi̍t ê kōa… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hoà-chiu-chhī''' (化州市) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Bō͘-bêng-chhī ē-kha koán-lí ê chi̍t ê kōa… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者